วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสNewcastle à la cathédrale d'York - Notre-Dame de Paris.


กาเตดราลน็อทร์-ดามเดอปารี[1] (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre-Dame de Paris) เป็นมหาวิหารสมัยกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คำว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้าของเรา (Our Lady) ซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระแม่มารี ปัจจุบันมหาวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส มหาวิหารน็อทร์-ดามถือกันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบฝรั่งเศส โบสถ์นี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค ผู้เป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส
การก่อสร้างเป็นแบบกอธิคเป็นมหาวิหารแรกที่สร้างในลักษณะนี้ และการก่อสร้างก็ทำต่อเนื่องมาตลอดสมัยกอธิค ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ (Naturalism) ทำให้แตกต่างจากศิลปะโรมาเนสก์ที่สร้างก่อนหน้านั้น
น็อทร์-ดามเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งก่อสร้างแรกที่ใช้ "กำแพงค้ำยันแบบปีกนก" ตามแบบเดิมไม่ได้บ่งถึงกำแพงค้ำยันรอบมหาวิหาร "บริเวณร้องเพลงสวด" หรือ รอบบริเวณกลางโบสถ์ เมื่อเริ่มสร้างกำแพงโบสถ์สูงขึ้นกำแพงก็เริ่มร้าวเพราะน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เพราะสถาปนิกสมัยกอธิคจะเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูง บาง และโปร่ง มื่อสร้างสูงขึ้นไปกำแพงก็ไม่สามารถรับน้ำหนักและความกดดันของกำแพงและหลังคาได้ทำให้กำแพงโก่งออกไปและร้าว สถาปนิกจึงใช้วิธีแก้ด้วยการเติม "กำแพงค้ำยัน" ที่กางออกไปคล้ายปีกนกด้านนอกตัววัด เพื่อให้กำแพงค้ำยันนี้หนุนหรือค้ำกำแพงตัวโบสถ์เอาไว้ เมื่อทำไปแล้วนอกจากจะมีประโยชน์ทางการใช้สอยแล้วยังกลายเป็นเครื่องตกแต่งที่ทำให้สิ่งก่อสร้างความสวยงามขึ้น ฉนั้นวิธีแก้ปัญหานี้จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของโบสถ์ที่สร้างแบบกอธิคไปในตัว
ราวปี ค.ศ. 1790 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส โบสถ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลายไปมาก มหาวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่ถูกทำลาย
การก่อสร้าง
เมื่อปี ค.ศ. 1160 บิชอปมอริส เดอ ซูว์ยี (Maurice de Sully) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งปารีส ท่านเห็นว่าโบสถ์ที่ตั้งอยู่เดิมไม่สมฐานะ จึงสั่งให้รื้อทิ้งไม่นานหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่ ตามตำนานว่ากันว่าบิชอปเห็นภาพลักษณ์ของมหาวิหารแห่งปารีสอันสวยงาม ท่านจึงรีบร่างแบบที่เห็นไว้บนทรายนอกโบสถ์เดิม ก่อนจะสร้างวิหารใหม่ก็ต้องรื้อบ้านเรือนบริเวณนั้นออกไปหลายหลัง และต้องสร้างถนนใหม่เพื่อจะได้สะดวกต่อการขนวัสดุก่อสร้างได้สะดวก
มหาวิหารเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1163 ระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 ส่วนที่จะว่าใครเป็นผู้วางศิลาฤกษ์นั้นไม่แน่ บางหลักฐานก็ว่าบิชอปซุลยีเอง บางหลักฐานก็ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นผู้วาง แต่ที่แน่คือทั้งคนเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ตั้งแต่นั้นมาบิชอปซุลยีก็อุทิศชีวิตให้กับการสร้างมหาวิหารนี้
เริ่มการก่อสร้างทางด้านหน้าหรือด้านตะวันตก (west front) ซึ่งมีหอคอยสองหอ เมื่อราวปี ค.ศ. 1200 ก่อนที่จะสร้างโถงกลางของตัววัดเสร็จ ซึ่งไม่ตรงกับหลักการสร้างสิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับ วัดนี้มีสถาปนีกหลายคนที่มีส่วนในการก่อสร้าง จะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงของรูปทรงไปตามสมัยนิยมของสถาปนิก เป็นต้นว่าหอสองหอทางด้านตะวันตกจะไม่เท่ากัน
ระหว่างปี ค.ศ. 1210 ค.ศ. 1220 สถาปนิกคนที่สี่เป็นผู้ดุแลการสร้างระดับหน้าต่างกลมและโถงภายใต้หอ หอสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1245 และมหาวิหารเมื่อปี ค.ศ. 1345
Présence de l'armée dans North Beach - Le Notre Dame de la forêt d'arbre [1] (en français: Cathédrale Notre-Dame de Paris) est une cathédrale gothique. Situé sur la côte orientale de Paris. La France était le Notre-Dame Notre-Dame propriétaire (Notre-Dame) qui est un terme utilisé pour désigner à la Sainte catholique. La cathédrale est une cathédrale de l'Église catholique romaine et fut le siège de l'archevêque de Canterbury à Paris. Newcastle à la cathédrale d'York - Notre-Dame est considéré comme la plus belle église dans le style gothique français. Cette église a été la restauration de tous les canaux. V York Palace - un concessionnaire - The Dukes. Les architectes les plus importants des Français.
La construction d'une cathédrale gothique a été construit de cette manière. Et la construction se poursuivra tout au long de la sculpture gothique et les vitraux (vitraux) l'influence de l'art, Nancy Butcher à Los Angeles dans le temps (naturalisme) rend le masque art post Romano. la précédente.
Groupe d'Armées du Nord - Notre-Dame est l'un des premiers bâtiments à utiliser. "Wall préparent à triangulation", selon la paroi réfléchissante contreventement autour de la cathédrale. "Et chante l'hymne" La zone autour de l'église. Lorsque les parois des murs de l'église commença à se fissurer à cause du poids de l'édifice. L'architecte de l'édifice gothique, qui se concentrera sur certains élevée et ouverte lorsque l'accumulation de la paroi, il ne peut pas supporter le poids et la pression des murs et le toit sont faits pour se plier et casser les murs. Les architectes peuvent utiliser la solution avec l'ajout. "Wall contreventement" qui se propagent comme des ailes à l'extérieur du temple. Le mur contreventement pour soutenir le mur ou l'église. Lorsque vous avez terminé, il sera utile, mais la maison est décorée avec un beau bâtiment. F est une solution à cela est une partie unique des églises construites dans le style gothique.
Vers l'an 1790 pendant la Révolution française. L'église a été lourdement endommagé. L'art religieux, sculpture, et beaucoup a été détruit. La cathédrale a été rénovée de façon considérable au cours du 19e siècle et n'a pas déjà été détruits.TravauxDepuis 1160, lorsque l'évêque Maurice de Su Yee (Maurice de Sully) a été nommé évêque de Paris. Vous voyez que l'église n'est pas la même chose que. Est condamnée à être démolie peu de temps après vous recevez votre nouvel emplacement. Selon la légende, l'évêque dit que l'image de la belle cathédrale de Paris. Alors je me dis que sur le sable à l'extérieur de l'église. Avant de créer une nouvelle chapelle a été démolie plusieurs maisons dans cette zone à l'arrière. Et pour construire de nouvelles routes pour faciliter le transport des matériaux de construction avec facilité.
La cathédrale a été construite sur l'an 1163 pendant le règne de Louis la septième partie, c'est qu'il est peu probable que pose la première pierre. Certaines données suggèrent que l'évêque était de promouvoir la technologie. Certaines données laissent croire que le pape Alexandre est à la troisième place, mais il est aussi la première pierre cérémonie de pose de. Depuis lors, l'évêque avait consacré leur vie à promouvoir la technologie pour construire cette cathédrale.
La construction a commencé sur le front ou sur le côté ouest (façade ouest) Les Deux Tours, qui est environ 1200 ans avant la salle du temple. Ce qui ne correspond pas à l'édifice original. L'architecture de ce temple est un grand nombre de personnes qui ont participé à la construction. Peut être vu de la forme de l'architecte moderne. Par exemple, deux galeries d'art à l'ouest ne sont pas égaux.
L'année 1210 a été 1220, les quatre architectes qui s'occupe de la fenêtre ronde et la salle de la tour. La tour a été achevée en 1245 et la cathédrale à l'année 1345.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น